Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

Podróże służbowe, kilometrówka, i ryczałt samochodowy

okres obowiązywania: od  14.11.2007

Okres /
Pojemność silnika
od 14.11.2007 (zł)
do 900 cm3 powyżej 900 cm3
limit 300 km 156,42 250,74
limit 500 km 260,70 417,90
limit 700 km 364,98 585,06

Uwaga: Limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

300 km – do 100 tys. mieszkańców,

500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Podróże krajowe

okres obowiązywania:

od  1.03.2013

Dieta (pełna) – 30,00 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety) – 45,00 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety) – 6,00 zł

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

 

Stawki za 1 km przebiegu

okres obowiązywania: od  14.11.2007

Stawka za 1 km przebiegu:

  • samochodu osobowego

– o poj. skok. do 900 cm3 – 0,5214 zł

– o poj. skok. pow. 900 cm3 – 0,8358 zł

  • motocykla –  0,2302 zł
  • motoroweru – 0,1382 zł

 

podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Źródło: www.wskazniki.gofin.pl