Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala limity przychodów uprawniające do korzystania w danym roku podatkowym z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W 2016 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2015 r. uzyskają przychody z działalności prowadzonej wyłącznie:

  • samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 636.555 zł (150.000 euro × 4,2437 zł/euro), lub
     
  • w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 636.555 zł (150.000 euro × 4,2437 zł/euro).

Natomiast prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2016 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2015 r. nie przekroczą kwoty 106.092,50 zł (25.000 euro × 4,2437 zł/euro).

Źródło: www.wskazniki.gofin.pl