Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

Rozliczamy dotacje unijne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej,  dotacje celowe oraz z budżetu państwa.

Oferujemy Państwu:

  • Stworzenie procedur i wzorów dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu,

  • Dostosowanie planu kont zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie,

  • Bieżące prowadzenie finansowej dokumentacji projektu,

  • Monitoring realizacji projektu,

  • Przygotowanie okresowych raportów i wniosków o płatność,

  • Przygotowanie sprawozdań finansowych,

  • Przygotowywanie rozliczeń finansowych (kwartalnych, rocznych),

  • Przygotowanie finansowego rozliczenia końcowego.

Posiadamy bardzo duże i wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu dotacji, poparte wieloma sukcesami w postaci zatwierdzonych rozliczeń dotacji oraz zakończonych sukcesem projektów.