Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

 • Dodatkowo oferujemy Państwu usługi wsparcia biznesowego, szczególnie w pierwszym etapie organizacji firmy.

 • W zależności od formy prawnej firmy oraz  realizowanej  polityki w obszarze finansów i zarządzania,  zapewniamy  pomoc w zakresie:

 • Rejestracji spółek prawa handlowego (KRS, ZUS, US)

 • Rejestracji  jednoosobowej działalności gospodarczej (CEiDG, ZUS, US)

 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

 • Sporządzanie rozliczeń z PFRON

 • Wyboru optymalnej formy opodatkowania

 • Opracowania Instrukcji Obiegu Dokumentów

 • Opracowania Zakładowego Planu Kont

 • Opracowania Polityki Rachunkowości

 • Opracowania wzorów raportów dla Zarządu / Właścicieli

 • Sporządzania analizy wskaźnikowej wyników działalności

 • Sporządzania raportów biznesowych, analiz finansowych

 • Sporządzanie Biznes Planów