Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

Szanowni Państwo

Czy uświadamiają sobie Państwo jak ważne, dla Waszej firmy i Was samych jest korzystanie z usług profesjonalnego biura rachunkowego?

  • Biuro Rachunkowe INCOME w Rzeszowie profesjonalnie zajmuje się księgowością. Aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej w warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego, profesjonalna pomoc stanowi istotny czynnik sukcesu każdej firmy.

  • Gwarantujemy Naszym Klientom, że wszystkie ich sprawy są prowadzone rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Posiadamy licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, co oznacza że mogą Państwo w pełni Nam zaufać i powierzyć prowadzenie księgowości Waszej firmy.

  • Przedmiotem naszej działalności jest kompleksowa obsługa firm, zapraszamy do zapoznania się z Naszą szczegółową ofertą. Specjalizujemy się w księgowości stowarzyszeń, fundacji oraz innych organizacji pozarządowych.

  • Decydując się na współpracę z Naszym Biurem inwestują Państwo w rozwój swojej firmy. Od tej pory nad Waszymi sprawami czuwać będzie wykwalifikowany i dyskretny zespół biura rachunkowego.

Bezpieczeństwo w zakresie powierzenia nam obsługi Państwa firmy zapewnia umowa, w której zobowiązujemy się do świadczenia usług z należytą starannością i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Ponosimy prawną i finansową odpowiedzialność za poprawność i terminowość zobowiązań wynikających z umowy. Jeśli poniesiecie Państwo szkodę na skutek niewłaściwej interpretacji lub błędu z naszej strony, będziecie mogli odzyskać pieniądze od towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.