Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

  • Koniec stycznia wyznacza termin złożenia przez płatników, którzy w ciągu roku podatkowego zobowiązani są do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, rocznej deklaracji PIT-4R. W stosunku do lat poprzednich, złożenie PIT-4R za 2014 r. dla większości płatników wiąże się z nowym obowiązkiem polegającym na tzw. internetowej wysyłce tego dokumentu. Jak zatem […]

  • 1. Podstawowy termin odliczenia VAT Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje – co do zasady – w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku zapłaty zaliczek, zadatków, czy rat. W art. […]

  • Nadanie NIP odbywa się od 1 grudnia 2014 r. według zmienionej procedury. Zmiany w przepisach wpłynęły również na formalności związane z zakładaniem spółki cywilnej. W szczególności pamiętać należy, że nowe zasady dotyczą składania właściwego dla spółki cywilnej zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2. Zawarcie umowy spółki cywilnej nie ulega ujawnieniu w żadnym centralnym rejestrze lub ewidencji. Informacja o […]