Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

  • Zgodnie z polskim prawem pod pojęciem działalności gospodarczej rozumiemy zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Z roku na rok przybywa Polaków, którzy decydują się na założenie firmy. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że niektórzy pracodawcy, zamiast […]