Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

  • Obecnie można skorzystać w sumie z rocznego urlopu z prawem do zasiłku macierzyńskiego. Przy ustalaniu uprawnień do tego świadczenia obowiązują jednak pewne zasady oraz terminy, których niedochowanie może skutkować odmową udzielenia poszczególnych urlopów lub ich części, a tym samym i zasiłku macierzyńskiego. Uprawnieni do świadczenia Jeżeli ubezpieczona urodzi dziec­ko (dzieci): w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu albo przebywania na […]