Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

  • Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, muszą w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Oświadczenie można złożyć: • osobiście, • listownie, • przez Internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS: pue.zus.pl, potwierdzenia oświadczenia można dokonać za pomocą […]

  • Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia, a PIT-28 do 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie. Najczęściej składanym zeznaniem jest PI T-37. Wypełniamy go, jeśli uzyskaliśmy przychody: • wyłącznie w Polsce, • za pośrednictwem płatnika, • opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody: […]

  • Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dot. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5 tony. Zgodnie z ogólną zasadą przyjmuje się, że pojazdy samochodowe o dmc do 3,5 tony wykorzystywane są nie tylko biznesowo lecz również prywatnie. Podatnikowi przysługuje ograniczone do […]