Biuro Rachunkowe INCOME

Istniejemy dla Ciebie

Telefon kontaktowy

+48 664 932 388

  • Termin złożenia PIT-28(17) za 2013 r. upływa z dniem 31 stycznia 2014 r. (piątek). W PIT-28 wykazuje się w szczególności: a) przychody z podziałem na poszczególne stawki ryczałtu, tj. 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% i 20%: z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, w której podatnik jest wspólnikiem, z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, […]

  • W 2014 roku mamy nowy artykuł określający zasady powstawania obowiązku podatkowego a jest nim art. 19a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) Zgodnie z „nową” zasadą, obowiązek podatkowy powstaje w chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Należy […]

  • Od 1 stycznia 2014 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie pracowników, którzy są zatrudnieni w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi obecnie 1 680,00 zł i wzrosła o 80,00 zł w stosunku do roku poprzedniego. O wysokości minimalnego wynagrodzenia mówi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. poz. 1074). Natomiast […]